SYRIE

LAOS

11

0

Beiruti - Khalil, Jablaui ( Shadeh 26'), Serur, Haj, Nasser, Bayazir Al Said , Shehadeh, Zaher, Bouchi , Moussa ( Sayed 63')

Entraineur : B Vukotic

Thilavongsa - Phone ( Khotsombath 68'), Sythanyalath, Khamphouvanh, Khanyyavong, Phousamay ( Soucksombath 46'), Khouphachansy, Nalisack, Sengphanith, Sayyavong ( Manikham 42'), Souliya

Entraineur : B Joulavlev

Buts : Nasser 15' 89', Bouchi 25' 79', Bayazir Al Said 31' 53' 90', Moussa 33', Serur 55' 64', Haj 69'  

07 mai 2001 Alep

9 000 spectateurs